Управление на проекта

Като клиент Вие желаете преки, открити и разбираеми начини при реализирането на проекта. Вие ще имате винаги поглед върху актуалния статус на проекта и без да изисквате ще получавате информация за всички дейности. Управлението на проекта ще се адаптира на съществуващите изисквания.

В зависимост от изискванията на клиента се създава проект, формират се комуникационните структури и се изготвя съответната документация. Във всички наши проекти на преден план стоят ползите, ползите за нашите партньори (клиенти), нашите доставчици и нашата компания, за да се запазят и без това ограничените ресурси.

Дори ако някой път не се получи така както е планирано, инженерите на Game Ltd винаги знаят какво се случва.

Мениджмънт на измененията и версиите

Понякога доброто не е достатъчно добро. За да се проектират продуктите перфектно, често са необходими корекции. Game Ltd има знанията да въвежда и документира измененията по контролиран начин.

Продуктите винаги могат да бъдат малко по-добри. Ето защо е важно да се установят вътрешни процеси, които ясно да определят кога може да настъпи дадено изменение и как то трябва да бъде документирано. Като част от съпътстващите дейности, свързани с разработването, Game Ltd може да ви консултира и в тази област. Ние гарантираме, че бъдещите изменения се въвеждат по контролиран начин, за да намалим съответните разходи до минимум.

Към нашите услуги в областта на техническите изчисления и симулация спадат :
  • Разработване на процеси за вътрешния мениджмънт на измененията
  • Подобрение на сътрудничеството по отношение на сериите
  • Управление на версиите

Пакет „Цялостно превозно средство”

Извършваме пакетни проверки и проверки за сблъсъци за вашите компоненти в съчетание с цялостното превозно средство, като вземаме предвид техническите спецификации и съответните стандарти на OEM.

  • Геометрична интеграция (Package and Digital Mock-up)
  • Анализ на сблъсъците, проверка на свободния ход и управление на толеранса
  • Дизайн на алтернативни концепции
  • Анимирана симулация на производствени процеси за проверка и оптимизиране на производствените и монтажните последователности
  • Концепции за пространство за монтаж на инсталациите
  • Персонализирани концепции за разработване на нови производни на превозни средства
  • Предложения за конструкции и пакети

Мениджмънт за оптимиране на теглото на комплексни модули

Нека да ви помогнем да следвате, контролирате и оптимизирате целите за тегло. Целите за тегло се определят в мениджмънта на теглото и се следват чрез редовен мониторинг.

Нашите услуги:
  • Непрекъснат мониторинг на целите на теглото
  • Технически мениджмънт на теглото и анализ на теглото
  • Оптимална оценка на теглото със сценарии
  • Претегляне на възможностите и рисковете
  • Анализи на диапазона и целевите прогнози
  • Въвеждане и оценка на данните за масата на превозното средство и приоритетите