Разработване на технология за задвижване

Всеки сектор има своите собствени изисквания. Game Ltd – гъвкавостта да ви удовлетвори. Независимо дали задвижвания за моторни превозни средства, системи за задвижване за селскостопанска и строителна техника или решения за задвижване за машиностроенето: Game Ltd разработва всички видове задвижвания. С нашия опит можем да разработим индивидуални компоненти и цялостни системи за задвижване и да ви подкрепим до серийното им производство.

Нашите услуги:
  • Концепция за задвижване
  • Дизайн и конструиране на отделни компоненти и модули
  • Конструктивна промяна и адаптация на съществуващите концепции на задвижването
  • Структурно-механична и термична симулация
  • Анализи на вибрации и проучвания на пространството за монтаж
  • Моделиране и симулация на механични системи за задвижване с MATLAB Simulink
  • Мениджмънт на документацията и версиите в целия процес на създаване на продукта
  • Съгласуване и отговорност за резултатите на свързаните вътрешни и външни OEM- партньори

Разработване на скоростни кутии за автомобилната индустрия и машиностроенето

Като вземат предвид обширните технически спецификации, нашите специалисти разработват решения за скоростни кутии за всички системи за задвижване. Релевантни фактори като степента на въздействие и акустиката имат също ключова роля, както и оптималният дизайн на охлаждането или смазването. В допълнение към разработването на отделни компоненти и модули, ние също сме в състояние да поемем пълната отговорност по проекта за инженеринга на цялостната скоростна кутия. Специфичните изисквания на клиента могат да бъдат изпълнени бързо и надеждно.

 

Нашите услуги:
  • Изготвяне на концепции за скоростна кутия и експлоатация
  • Дизайн и оптимизация на предавателния механизъм
  • Дизайн и конструиране на отделни компоненти и модули
  • Конструктивна промяна и адаптация на съществуващите концепции на задвижването
  • FE-изчисляване на компоненти и общата трансмисия
  • Моделиране и симулация на скоростна кутия с MATLAB Simulink
  • Проучвания за пространството за монтаж, кинематика и анализи на вибрациите
  • Мениджмънт на доставчиците

Разработване на осови системи и окачвания за превозни средства

Game Ltd разработва и интегрира осови системи от концепцията до дизайна на кинематиката и окачването на осите и конструкцията. Ние разработваме системи за оси за специални превозни средства, селскостопански и строителни машини и поемаме следните задачи за целия процес на разработка:

  • Разработване на концепция и дефиниране на системата
  • Дизайн и конструиране на компоненти, модули и цялостни осови системи
  • Изчисления за якост и експлоатационен живот
  • Симулация на множество тела
  • Оптимизация на топологията и разработване на модулна концепция
  • Самостоятелно управление и развитие на цели окачвания
  • Мениджмънт на документацията и версиите в целия процес на създаване на продукта
  • Съгласуване и отговорност за резултатите на свързани вътрешни и външни OEM- партньори

Конструкция и дизайн на средства за производство

Индивидуално и професионално

Ние постоянно се приспособяваме към индивидуалните изисквания за дизайн на нашите клиенти. Започвайки от използваните системи за конструиране и свързаните с тях насоки за CAD, насоките за конструиране до използваните стандарти. Game Ltd ще се радва да ви подкрепи и консултира при разработването и проектирането на вашето оперативно и производствено оборудване. Ние разработваме приспособления за закрепване и затягане, приспособления за изпитване и измерване, както и заваръчни приспособления.

 

Ние Ви предлагаме следните услуги:
  • Изготвяне на концепция
  • Разработка, конструкция и изчисление
  • Изготвяне на документация