Сертификати

За да e в крак с изискванията за качество на клиентите, Game Ltdе успешно сертифицирана по стандартите за качествен контрол DIN EN ISO9001: 2015, DIN EN ISO 27001, TISAX.