Нашия бизнес модел

Поради разнообразния ни и многостранен опит по различни проекти Ви гарантираме стандартизирани процеси, за да отговорим на нашите клиенти адекватно по всяко време на правото им на високо качество. Независимо дали търсите специалисти с експертни познания или имате цялостна поръчка, която трябва да се обработи от нашия експертен екип, заедно ще намерим подходящия вид на сътрудничество. Съвместната работа протича под формата на граждански договор.
 

Как функционира?

  1. В първата фаза на разработване на поръчка, клиентът определя целта на своя проект. Най-напред се обмисля какви инженерни услуги ще бъдат необходими или каква част или какви модули ще бъдат разработени и съответно съвместно развити. При това се уточняват продължителността на проектa, необходимия капацитет на работната сила и други параметри, свързани с проекта. Тази фаза завършва с изготвяне на обявление на проекта.
  2. В следващата втора фаза, проектът се обявява външно. Сега фирма Game Ltd кандидатства за обявения проект. Възможно е обаче и клиентът сам да направи директно запитване към фирма Game Ltd и да предложи оферта.
  3. След това се изчислява необходимата услуга за разработване, избират се подходящи съдружия или съответно форма на договор и вътрешно се проверява капацитета на работна ръка при фирма Game Ltd. Тази част завършва с изготвяне на предложение.
  4. Като следваща стъпка двете страни обсъждат предложението. Разглеждат се евентуални различия в мненията и се определят решенията.
  5. Следва вземане на решение за това дали ще осъществи съвместна дейност.
  6. В случай че да, в последната фаза за изготвянето на поръчката се сключва договор.

   

  Ние намираме подходящите форми на сътрудничество.

Граждански ДОГОВОР

Гражданският договор е споразумение, с което изпълнителя, се задължава по поръчка на възложителя да извърши нещо.