За нас

Нашето иновативно и динамично предприятие Game Ltdпредлага развойни концепции в областта на инженерните услуги и технически решения относно автомобилна техника и машиностроене.

Нашият екип се състои от инженери, получили своето образование в Германия, които са в час с най-новото в техниката. Ние, с нашето know-howи с много опит, създаваме в екип с Вас нови продукти и Ви подпомагаме в търсенето на различни технически решения. Наша основна задача е да се вслушваме в изискванията и затрудненията на нашите клиенти и да им предлагаме подходящите разрешения.

Фокусът на нашата дейност се намира в сферата на класическите развойни услуги за немски предприятия с представителства и/ или с продукция в България и Източна Европа. Ние поемаме с удоволствие ролята на свързващото инженерно звено и ръководим успешно Вашите развойни проекти.