Развоина дейност и CAD-конструиране

Game Ltdе компентен и иновативен партньор в сферата на развитието на механиката и конструктивните технологии. Ние подпомагаме нашите клиенти при развойната дейност на системни конструктивни части от концепцията до съставянето на документи за производство и до пускането на готовия продукт на пазара. Ние сме в състояние да Ви съпътстваме във всяка една степен на процеса на развоината дейност. Нашите инженери разработват вашите продукти толкова дълго, докато намерят най-подходящото решение, и то не само технически а така също и икономически.

Предлагаме Ви по отношение на конструктивните производителности следните услуги:

  • Концептуално развитие
  • CAD- конструиране
  • Изготвяне на документация за производство със скици и списъци с части

Изчисления и симулация

Извършваме симулации и калкулации за Вас!

Чрез прилагането на най-модерни методи за симулации и изчисления в предразвойната фаза за инженерите от Game Ltd е възможно да намалят времето, необходимо за разработка, да редуцират броя на експерименталните редици и да предотвратят погрешни инвестиции.

Към нашите услуги в областта на техническите изчисления и симулация спадат:

  • Проверки на здравината
  • Проверки на твърдостта
  • Оптимиране на структурата
  • Изчисление на собствените честоти
  • Симулация движението на конструкционни групи
  • Моделиране и симулация на механични системи
  • Разработване на системи за регулиране и тестване на мощноста им на системно ниво
  • Генериране на c code например за симулация HiL (симулация Hardware-in-the-Loop)

Какво ни отличава:

  • Високо квалифицирани и отлично обучени сътрудници
  • Задълбочени и специализирани познания в областта на автомобилната техника и машиностроенето
  • Перфектно структурирани услуги в сферата на развитието и конструкцията
  • Гъвкави форми на сътрудничество

Желаете да извършите съвсем целенасочено оптимизация или цялостна реконструкция на съществуващ продукт?Желаете да понижите значително производствените разходи на Вашите продукти?

При нас сте дошли на правилното място!